Praktijkvennootschap mr. A.Th. Meijer B.V.

www.energiewetgeving.eu

Artikel 1 – Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de levering van boeken, e-books en andere uitgaven via de website https://energiewetgeving.eu door praktijkvennootschap mr. A.Th. Meijer B.V. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. Op het verrichten van diensten door praktijkvennootschap mr. A.Th. Meijer B.V. of mr. A.Th. Meijer zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 – Contactgegevens – Onze Contactgegevens zijn:  Praktijkvennootschap mr. A.Th. Meijer B.V., Courbetstraat 9 huis, 1077 ZP Amsterdam, 06 57 888 652, info@energiewetgeving.eu. Contactpersoon is: mr. A.Th. Meijer (Alex). Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 6131 7756. Ons BTW-nummer is: 8542.95.318.B01.

Artikel 3 – Betalingen – De prijs van onze boeken, e-books en andere uitgaven staat op de website aangegeven en is inclusief BTW en (indien toepasselijk) verzendkosten. U kunt op onze website betalen met Ideal, Credit Card of PayPal.

Artikel 4 – Leveringen – Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen twee werkdagen aan PostNL aan te bieden. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. E-books worden na betaling onmiddellijk via e-mail toegezonden of kunnen vanaf de website worden gedownload.

Artikel 5 – Retour – U mag de geleverde boeken binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen. Na ontvangst storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid – Noch Praktijkvennootschap Mr. A.Th. Meijer B.V. noch de auteur of redacteur zijn aansprakelijk voor fouten of onvolkomenheden in de verkochte boeken, e-books of andere uitgaven. Zij zijn nadrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door gebruik van deze uitgaven.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten ‑ Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn eigendom van Praktijkvennootschap Mr. A.Th. Meijer B.V. en/of de auteur/redacteur van de uitgave.

Artikel 8 – Klachtenregeling  Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst neem dan contact met ons op door een email te sturen naar info@energiewetgeving.eu.

  

[Versie 1.0 / 1 december 2018]