specialisatie

Alex Meijer is een zeer ervaren jurist bestuursrecht met gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht, het bestuursprocesrecht en het Europees bestuursrecht. Hij legt zich de laatste jaren in het bijzonder toe op het mijnbouwrecht en het aan de mijnbouw gerelateerde omgevingsrecht en heeft recente ervaring met zaken als: olie- en gaswinning (zowel onshore als offshore), warmtewinning (geothermie), opsporingsvergunningen, winningsvergunningen en winningsplannen, ondergrondse opslag (aardgas, CO2, waterinjectie), abandonment (afsluiten van putten en het verlaten van mijnbouwlocaties), SodM-toezicht, SDE+subsidies, bodemdaling, geïnduceerde aardbevingen en mijnbouwschade.

Alex combineert al jaren een algemene bestuursrechtpraktijk met een economisch bestuursrechtpraktijk (overheidstoezicht op gereguleerde markten en economische sectoren). Hij was eerder werkzaam op het gebied van energie (transport en distributie), telecommunicatie, media, zorg en landbouw). Hij is werkzaam geweest voor zowel marktpartijen als overheden (verschillende ministeries, decentrale overheden en toezichthouders).

Alex is advocaat in Amsterdam en momenteel tevens werkzaam als interim Senior Legal Counsel bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en Shell Geothermal B.V.

contact linkedin
Alex Meijer Jurist Advocaat

specialisatie

Alex Meijer is een zeer ervaren jurist bestuursrecht met gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht, het bestuursprocesrecht en het Europees bestuursrecht. Hij legt zich de laatste jaren in het bijzonder toe op het mijnbouwrecht en het aan de mijnbouw gerelateerde omgevingsrecht en heeft recente ervaring met zaken als: olie- en gaswinning (zowel onshore als offshore), warmtewinning (geothermie), opsporingsvergunningen, winningsvergunningen en winningsplannen, ondergrondse opslag (aardgas, CO2, waterinjectie), abandonment (afsluiten van putten en het verlaten van mijnbouwlocaties), SodM-toezicht, SDE+subsidies, bodemdaling, geïnduceerde aardbevingen en mijnbouwschade.

Alex combineert al jaren een algemene bestuursrechtpraktijk met een economisch bestuursrechtpraktijk (overheidstoezicht op gereguleerde markten en economische sectoren). Hij was eerder werkzaam op het gebied van energie (transport en distributie), telecommunicatie, media, zorg en landbouw). Hij is werkzaam geweest voor zowel marktpartijen als overheden (verschillende ministeries, decentrale overheden en toezichthouders).

Alex is advocaat in Amsterdam en momenteel tevens werkzaam als interim Senior Legal Counsel bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en Shell Geothermal B.V.

Alex Meijer Jurist Advocaat
contact linkedin