specialisatie

Alex Meijer is een zeer ervaren jurist bestuursrecht met gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht, het bestuursprocesrecht en het Europees bestuursrecht. Hij legt zich de laatste jaren in het bijzonder toe op het mijnbouwrecht en het aan de mijnbouw gerelateerde omgevingsrecht en heeft recente ervaring met zaken als: olie- en gaswinning (zowel onshore als offshore), warmtewinning (geothermie), opsporingsvergunningen, winningsvergunningen en winningsplannen, ondergrondse opslag (aardgas, CO2, waterinjectie), abandonment (afsluiten van putten en het verlaten van mijnbouwlocaties), SodM-toezicht, SDE+subsidies, bodemdaling, geïnduceerde aardbevingen en mijnbouwschade.

Alex combineert al jaren een algemene bestuursrechtpraktijk met een economisch bestuursrechtpraktijk (overheidstoezicht op gereguleerde markten en economische sectoren). Hij was eerder werkzaam op het gebied van energie (transport en distributie), telecommunicatie, media, zorg en landbouw). Hij is werkzaam geweest voor zowel marktpartijen als overheden (verschillende ministeries, decentrale overheden en toezichthouders).

Alex is momenteel werkzaam als interim Senior Legal Counsel bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en Shell Geothermal B.V. Daarnaast ondersteunt hij het Aramis CO2-opslagproject van Shell. Hij is verder lid van de Legal Committee van Element NL (voorheen Nogepa), de Regulatory Committee van Nexstep (National Platform for Re-use & Decommissioning) en de Public Affairs Werkgroep van Geothermie Nederland. 

contact linkedin
Alex Meijer Jurist Advocaat

specialisatie

Alex Meijer is een zeer ervaren jurist bestuursrecht met gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht, het bestuursprocesrecht en het Europees bestuursrecht. Hij legt zich de laatste jaren in het bijzonder toe op het mijnbouwrecht en het aan de mijnbouw gerelateerde omgevingsrecht en heeft recente ervaring met zaken als: olie- en gaswinning (zowel onshore als offshore), warmtewinning (geothermie), opsporingsvergunningen, winningsvergunningen en winningsplannen, ondergrondse opslag (aardgas, CO2, waterinjectie), abandonment (afsluiten van putten en het verlaten van mijnbouwlocaties), SodM-toezicht, SDE+subsidies, bodemdaling, geïnduceerde aardbevingen en mijnbouwschade.

Alex combineert al jaren een algemene bestuursrechtpraktijk met een economisch bestuursrechtpraktijk (overheidstoezicht op gereguleerde markten en economische sectoren). Hij was eerder werkzaam op het gebied van energie (transport en distributie), telecommunicatie, media, zorg en landbouw). Hij is werkzaam geweest voor zowel marktpartijen als overheden (verschillende ministeries, decentrale overheden en toezichthouders).

Alex is momenteel werkzaam als interim Senior Legal Counsel bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en Shell Geothermal B.V. Daarnaast ondersteunt hij het Aramis CO2-opslagproject van Shell. Hij is verder lid van de Legal Committee van Element NL (voorheen Nogepa), de Regulatory Committee van Nexstep (National Platform for Re-use & Decommissioning) en de Public Affairs Werkgroep van Geothermie Nederland. 

Alex Meijer Jurist Advocaat
contact linkedin